Gebruikers Info

Kenia & Tanzania

Voor het eerst een rondreis door Afrika. Met de tent drie weken met een groep in Kenia & Tanzania onder de bezielende leiding van reisorganisatie Sawadee.

Reisinformatie

Deelnemers:Groep van 18 personen

Duur: 23 dagen

Datum: 17 Febr - 12 Maart 2003


Vakantiegevoel

Ruim een week voor vertrek krijgen we de tickets thuis. Nu begint het vakantie gevoel echt te kriebelen!

Inpakken

Het is nu 15 febr, alles is ingepakt. Totaal ruim 32 kg bagage, het is te hopen dat we er niet te veel mee hoeven sjouwen.

Reisverslag op DVD

Bestel nu het video-reisverslag van deze reis op DVD. Ga naar Reactie.

Nairobi

Nairobi, hoofdstad van Kenia, tevens van de gelijknamige provincie, met 1,5 miljoen inw. De stad is het bestuurlijke, commerciële en industriële centrum van het land, alsmede de zetel van diverse Oost-Afrikaanse en internationale organisaties. De industrie omvat o.m. staalwalserij, metaal- (mechanica), tabaks- en textielindustrie; bierbrouwerij. Belangrijk verkeersknooppunt (nationale en internationale wegen). Internationale luchthaven Jomo Kenyatta.
Er zetelt een rooms-katholiek aartsbisschop. Op educatief, wetenschappelijk en cultureel gebied zijn er o.m. de Universiteit van Nairobi (1970), in 1956 gesticht als technisch college, de Moi Universiteit (1985), vele colleges (landbouw, rechtswetenschappen, geneeskunde), een polytechnikon (1961), een conservatorium en instituten voor wetenschappelijk onderzoek. Er zijn een groot aantal bibliotheken, w.o. de Nationale Bibliotheek (1967) en de universiteitsbibliotheek (1956). Nationaal museum (1911), Spoorwegmuseum, kunstgalerie, nationaal theater. De stad is, o.m. als uitgangspunt voor safaritochten, een aanzienlijk toeristisch centrum. In de omgeving ligt het wildreservaat Nairobi Nationaal Park (117 km2).
De stad werd in de jaren twintig volgens planmatige opzet herbouwd; het stadsbeeld is overwegend modern. Opvallende bouwwerken zijn de parlementsgebouwen, het stadhuis, het gerechtshof, de rooms-katholieke kathedraal en het Kenyatta Conferentiecentrum (1973; door K.H. Nöstvik). Rond de stad liggen uitgestrekte krottenwijken.
1. Geschiedenis
De stad werd in 1899 als spoorwegdepot gesticht. In 1905 werd ze hoofdstad van het Britse protectoraat Oost-Afrika. Ze werd in 1954 officieel stad.

Mount Kenia

Kenya, Mount, uitgedoofde vulkaan in Oost-Afrika, Centraal-Kenia, enkele kilometers ten zuiden van de evenaar, tot 5199 m hoog. De krater is door erosie grotendeels verdwenen. De hoogste drie toppen en de 300 m diepe kraterruïne dragen een vijftiental tot 1,5 km lange gletsjers. De Batian (5199 m) en de Nelion (5188 m) zijn tweelingpieken; Point Lenana (4985 m) is de derde (neven)top. De hellingen boven 3350 m hebben een alpine flora. De sneeuwgrens ligt op een hoogte van 4270 m.

Dieren

Hieronder een overzicht van alle zoogdieren die we gezien hebben.

buffel
olifant
leeuw
dik-dik
netgiraffe
gerenoek (girafantilope)
zwart witte colobusaap (franje aap)
olive baboon
yellow baboon
oryx (spiesbok)
gronddeekhoorn
impala
grevy zebra
grand gazelle
vervet monkey
knobbelzwijn
cheeta
tomson gazelle
koedoe
black back jackle
side stripe jackle
hartebeest
nijlpaard
gnoe (wildebeest)
gewone zebra
maasai giraffe
topi
striped mongoos
defassa waterbok
luipaard
common waterbok
cerval
gevlekte hyena
marsh mongoos
golden jackel
black rino (zwarte neushoorn)

Grote slenk

De Highlands worden in noord-zuidelijke richting doorsneden door de Oost- Afrikaanse Slenk, wat een zijtak is van de van noord naar zuid lopende Grote Afrikaanse Slenk of Great Rift Valley, die 600 tot 900 m lager ligt dan het omringende gebied en door hoge vulkanen wordt geflankeerd. De slenk is 48 tot 64 kilometer breed. Nabij het Naivasha-meer ligt de slenk ca. 2000 meter boven zeeniveau.
Hier vinden we ook de op een na hoogste berg van Afrika, de Mount Kenya (5199 meter). Dit gebied is het vruchtbaarste van het land en de lager gelegen delen van de bergen worden intensief gebruikt voor de landbouw. In deze slenk liggen een aantal meren, waaronder het grotendeels op grondgebied van Kenia liggende Rudolfmeer, het Nakuru-meer, het Naivasha-meer en het Magadi- meer. Het Victoriameer, waarvan alleen het oostelijke uiteinde op grondgebied van Kenia ligt, ligt tussen de twee slenken in. De Grote Afrikaanse Slenk loopt van het Midden-Oosten tot aan Malawi en is meer dan 5000 kilometer lang.

Vogels

Hieronder een overzicht van de vogels die we herkend hebben. We hebben veel meer vogels gezien waarvan we de naam niet weten of konden vinden.

rubian woodpecker
von den deckers hornbill
gier (diverse soorten)
glansspreeuw
verreaux-uil
hoopoe
red-billed oxpicker
marchall eagle
crowned plover
parelhoen (helmeted guinnyfow)
heilige ibis
ooievaar
maraboe
squaretailed drongo
common drongo
whiteneck bee-eater
wever vogel (diverse soorten)
secretaris vogel
kori bustard
great egret
kroonkraanvogel
struisvogel
great flamingo
lesser flamingo
ijsvogel
visarend
hamerkop
bonte ijsvogel
afrikaanse bonte kwikstaart
afrikaanse gaper
treurtortelduif
afrikaanse paradijs monarch
zilver vliegenvanger
acaciaapalissen
afrikaanse dwergaalscholver
grote aalscholver
zwarte wouw
grijskopmeeuw
moeras vliegenvanger
hadada ibis
wenkbrauw spoorkoekoek
ladyross toerako
bruine muisvogel
dwerg bijeneter
grijsrug klapekster
zwartkop astrilde
grijsborst frankolijn
afrikaanse lelkievit
zwartkopreiger
witwang fluiteend
grenadier wever
ralreiger
gele kwikstaart
goose hawk
black groundhornbill
long brested eagle
blacksmith plover
lila breasted rowler
pigmee falcon
afrikaanse lepelaar
black headed hearon
black kite
bonte kraai
zwaluw
nijlgans

Victoriameer

Victoriameer (ook: Victoria Nyanza; Eng.: Lake Victoria; voorheen ook: Ukerewe), meer in oostelijk Centraal-Afrika, op de grens van Oeganda, Kenia en Tanzania, op 1134 m hoogte, 68!100 km2, tot 337 km lang, 240 km breed en tot ca. 75 m diep, en daarmee na het Bovenmeer (Noord-Amerika) het grootste zoetwatermeer van de wereld.
Het meer is het belangrijkste waterreservoir van de Nijl, waarvan de bronrivier, de Kagera (ontsprongen in Rwanda), het meer bij Katera op de grens tussen Tanzania en Oeganda betreedt, en op Oegandees grondgebied bij Jinja als Victoria-Nijl of Kivira weer verlaat. De oevers van het meer zijn over het algemeen vrij grillig en rotsachtig, behalve rond de monding van de Kagera (moeras) en langs de noordkust, die vlak en vrij kaal is; het is dan ook hier dat zich de grootste bevolkingscentra bevinden (Kampala, Jinja [Oeganda] en Kisumu [Kenia]). In het meer bevinden zich talrijke eilanden en eilandengroepen, waarvan de Sese-eilanden langs de noordwestkust en Ukerewe-eiland de belangrijkste zijn. Het waterpeil kent een verschil van gemiddeld 35 cm tussen de hoogste (eind mei) en de laagste (begin november) waterstand.
Ten zuidoosten van het meer bevindt zich het Serengeti National Park, een ca. 15!000 km2 groot steppelandschap, waar olifanten, antilopen, luipaarden, zebra's, giraffes en de zwarte neushoorn voorkomen. Aan het begin van het droogteseizoen vindt in het park een grote trek van dieren naar de zuidoostelijke oevers van het meer en langs de rivieren die het meer daar voeden (o.a. de Grumeti) plaats, op hun vlucht voor de zwarte neushoorn.
De wateren van het meer zijn bijzonder visrijk. Op het meer vindt grootschalige visserij plaats. Door introductie van de nijlkakap of nijlbaars zijn vele endemische soorten cichliden uitgeroeid of gedecimeerd. Tevens winning van hydro-elektriciteit (Owen Falls Dam [1954], bij Jinja). Langs het meer liggen diverse belangrijke havensteden, w.o. Kampala, Jinja (Oeganda), Kisumu (Kenia, aan de Golf van Kavirondo) en Musoma en Mwanza (Tanzania). Voor het verkeer tussen deze steden speelt het Victoriameer een belangrijke rol (o.m. treinwagon-veerdienst tussen Jinja en Mwanza). Langs de Oegandese kust van het meer wordt op grote schaal Robusta-koffie verbouwd.
1. Geschiedenis
Het meer, waarvan de oevers blijkens opgravingen reeds vroegtijdig bewoond waren (de Arabieren kenden het reeds als Ukerewe), werd in 1858 door de Britse ontdekkingsreiziger J.H. Speke ontdekt, die het naar de Engelse koningin vernoemde; hij stelde tevens vast dat afvloeiing plaatsvond via de Victoria-Nijl. Stanley ontdekte de rivieren die het meer voeden (1875-1876). In 1892-1893 toonde de Oostenrijkse reiziger O. Baumann aan dat de Kagera kan worden beschouwd als de bronrivier van de Nijl.

Overige dieren

Hieronder een overzicht van overige dieren die we gezien hebben. Deze lijst is verre van compleet omdat we van de meeste de naam niet weten.

nijlkrokodil
leopard turtle
black scorpion
yellow scorpion
carpet viper
brown house snake
black mamba (dead)
green mamba
kameleon
agama lizard
nile monitor (nijl varaan)

Serengeti

Serengeti Nationaal Park, natuurreservaat in het noordwesten van Tanzania, 14!763 km2, in 1940 als Nationaal Park opgericht; het vormt in morfologisch opzicht een eenheid met het Ngorongoro Reservaat (1959; ca. 7800 km2) en het Masai Wildreservaat (Kenia) en vormt aldus een van de grootste wildreservaten ter wereld. Het park is een belangrijke toeristische trekpleister; wetenschappelijk onderzoek wordt verricht door het Serengeti Onderzoeksinstituut te Seronera.
Het reservaat ligt op een hoogte van 900-1800 m en huisvest o.m. de olifant, (zwarte) neushoorn, leeuw, luipaard, panter, hyena, zebra, giraffe en grote aantallen antilopen (gnoe, Thomsongazelle, hartenbeest) en vogels.

Masai

Masaï of Masai, Nilo-Hamitische volkengroep in het grensgebied van Kenia en Tanzania (800.000). Zij spreken Masaï (of: Maa). Vroeger waren alle Masaï veetelende nomaden (en gevreesde krijgers), maar sinds de runderpestepidemie van 1890/1891 heeft een deel de nomadische leefwijze verlaten en is tot de akkerbouw overgegaan. De Keniase regering poogt hen tot een sedentair bestaan te brengen. De Masaï worden gekenmerkt door een slanke lichaamsbouw en fijne gelaatstrekken. Zij wonen traditioneel in kralen van lage hutten; een aantal kralen vormt een dorp. De samenleving is geordend volgens het systeem van leeftijdsgroepen. Groepen mannen die in hetzelfde jaar zijn besneden, blijven gedurende hun gehele leven samen en doorlopen achtereenvolgens vijf stadia, beginnend als jonge krijgers en eindigend als oudsten die de belangrijkste beslissingen nemen. Tot de traditionele dracht behoren leren kledingstukken, kralenkettingen en ijzeren sieraden. De Masaï kennen polygamie en de families zijn patrilineaal georganiseerd. Naast geesten kennen de Masaï een godheid die in de hemel woont en hebben zij voorstellingen over een paradijs, een zondeval en een eerste mensenpaar, wat op religieuze beïnvloeding door de Ethiopiërs (christenen) zou wijzen.

Zanzibar

Zanzibar, tot Tanzania behorend eiland voor de kust van oostelijk Centraal-Afrika, in de Indische Oceaan, 2644 km2, met 641.000 inw.; hoofdstad: Zanzibar. Het eiland is opgebouwd uit koraalkalk en bereikt een hoogte van 130 m boven zeeniveau. Slechts in het westen heeft de kalkbodem voldoende leembedekking voor culturen als die van kruidnagelbomen en kokospalmen. Kruidnagels en kruidnagelolie maken meer dan de helft van de waarde van de export uit. De regering streeft naar een meer gevarieerde landbouw en stimuleert o.m. verbouw van tabak. Het land is nog in hoofdzaak agrarisch, maar er wordt gewerkt aan de opbouw van lichte industrie.

De naam Zanzibar is waarschijnlijk een verbastering van Zendjbar (land der Zwarten). Reeds in de 10de eeuw hebben de Arabieren aan de oostkust van Afrika, het eerste te Lamu en Mombas, koloniën gesticht. Vasco da Gama vond aldaar in 1498 goed gebouwde steden, die een levendige handel met Indië dreven.

Op 10 dec. 1963 verkregen Zanzibar en Pemba de onafhankelijkheid onder leiding van sultan sajjid Jamsjid Bin Abdalla. De sultan werd op 12 jan. 1964 afgezet door een Revolutionaire Raad onder leiding van sjeik Abeid Karume, die de Volksrepubliek Zanzibar uitriep. Uit vrees dat Zanzibars antiwesterse houding moeilijkheden zou opleveren, bood Tanganyika's president Julius K. Nyerere aan een unie te vormen, waarna op 27 april 1964 de Verenigde Republiek Tanzania werd gevormd. De president van Zanzibar (d.i. de voorzitter van de Revolutionaire Raad) werd tevens eerste vice-president van Tanzania.

Ziekten en kwalen

Tijdens de reis hebben we te maken gehad met verschillende ziekten en kwalen in de groep, hieronder vindt je een opsomming.

rugpijn
diaree
mondzweer
op wang gebeten
steken van steekvlieg
droge lippen
buikpijn
herpes (door de zon)
doornen in de voet
rift valley feever (koorts)
zweetpukkeltjes

Kenia en Tanzania Session:other

Reis naam: Kenia en Tanzania

Landen: Kenya,Tanzania

Reisbeschrijving: groepsreis

Deelnemers: Albert Hooijer

Start datum: 17 February, 2003

Eind datum: 12 March, 2003

inhoud

LinkReisroute (12 March, 2003)
LinkVoorbereiding (12 March, 2003)
LinkNairobi (12 March, 2003)
LinkMount Kenia (12 March, 2003)
LinkSamburu (12 March, 2003)
LinkSamburu NP (12 March, 2003)
LinkThomson Falls (12 March, 2003)
LinkLake Bogoria (12 March, 2003)
LinkLake Baringo (12 March, 2003)
LinkKerio valley (12 March, 2003)
LinkKisii (12 March, 2003)
LinkLake Victoria (12 March, 2003)
LinkSerengeti (12 March, 2003)
LinkNgorongorokrater (12 March, 2003)
LinkArusha (12 March, 2003)
LinkUsambara mountains (12 March, 2003)
LinkZanzibar (12 March, 2003)
LinkTerug reis (12 March, 2003)

Reisroute

Dag 1: Amsterdam - Nairobi
Dag 2 Mount Kenia
Dag 3 naar Samburu en Buffalo Springs
Dag 4 Samburu en Buffalo Springs
Dag 5 Thomson Falls
Dag 6-7 Lake Baringo/Lake Bogoria
Dag 8-9 Kerio vallei
Dag 10 Kisii
Dag 11-12 Lake Victoria
Dag 13-14 Serengeti park
Dag 15-16 Olduvai gorge, Ngorongorokrater
Dag 17 wandelen in Mto-wa-mbu, Arusha
Dag 18 naar Usambara mountains
Dag 19 Usambara mountains
Dag 20-22 Zanzibar Stone Town
Dag 23-24 avondvlucht naar Amsterdam


Voorbereiding

Ruim voor vertrek hebben we alle spullen verzameld. Natuurlijk de slaapzakken, kleding en voldoende fotorolletjes. Er is ons geadviseerd niet meer dan 14 kilo bagage per persoon mee te nemen, we hebben nog geen idee hoeveel dat eigenlijk is, dus eerst maar inpakken en daarna wegen.

Volgens Sawadee is het nodig om ongeveer $700 per persoon mee te nemen, maar achteraf blijkt $800 beter te kloppen. Neem het grootste gedeelte mee in US-dollar biljetten van 50 en 100 dollar. Euro's kun je wel wisselen maar bij de parken moet in dollars betaald worden. De mogelijkheden tot pinnen of het gebruik van een creditcard zijn beperkt, zeker als je geen Visa-card hebt.

Nairobi

17 februari, dag 1

Na een goede vlucht met KLM naar Nairobi landen we rond 10 uur 's avonds lokale tijd. Bijna een uur later hebben we geld gewisseld en gaan we na met de groep op weg naar het hotel in Nairobi. We overnachten in het Silver Springs Hotel, alles is prima maar het is wel even wennen aan het Afrikaanse klimaat.

Mount Kenia

Dag 2

Uitslapen (voor zover dat lukt) we moeten om 7 uur opstaan en om 8 uur klaar zijn voor vertrek. Gisteren hebben we al kort kennis gemaakt met de chaufeur en de truck, bijgenaamd 'the beast'. We verstrekken rond 9 uur want 'the beast' komt langzaam opgang. Na ongeveer een uur komt Mount Kenia in zicht, de drie toppen zijn door de heiige lucht net zichtbaar. We zetten voor het eerst onze tenten op een rustige camping, we zijn de enige gasten naast de aanwezige bavianenfamilie.


's Middags een wandeling van 2 uur gemaakt in de omgeving van de camping. Bij terugkomst douchen, een lekkere warme douche. De kokin Susan is al bezig met het avond eten. We eten rijst met kool en een soort goulash, het smaakt prima. Tegen 10 uur vertrekt iedereen richting tent. We vallen in slaap onder het geluid van brulkikkers en boomdassen.

Samburu

Dag 3

Na een koude nacht op 1690 meter staan we op tijd op om halfzeven. Om 7 uur zijn alle tenten opgeruimd en zitten we aan het ontbijt. Zoals afgesproken vertrekken we 8 uur sharp.

Bij de evenaar de waterproef gedaan en de eerste souvenirs gekocht, een olifant van 20 cm voor KSH 500 en een buffel voor 200. Bij de shopping stop weer leuke handel gedaan en een haarspelt gekocht voor 150.

Onderweg geeft de truck wat problemen, laten we hopen dat hij ons de komende weken niet in de steek laat.


Na een lange hobbelrit van een uur komen we bij een Samburu dorp. We krijgen een kijkje in het dorpsleven en er worden veel verschillende dansen opgevoerd.


Vlak bij het dorp gaan we het Samburu wildpark in voor de eerste gamedrive. We zien meteen twee van de bigfive, de olifant op 5 meter en in de verte twee leeuwen. Verder een krokodil, impala's, dikdik's en veel vogels.

Tegen 6 uur zijn we bij de campsite midden in het park bij de rivier. Aan de overkant van de rivier (die bijna droog staat) wachten de bavianen ons al op. Susan maakt vanavond tomatensoep en spagetti. Om halftien ligt iedereen in de tent want we vertrekken morgenochtend om halfzeven.Samburu NP

Dag 4

De bavianen hebben ons kamp vannacht met rust gelaten en ondanks de hitte hebben we redelijk geslapen. 's Ochtends snel ontbijt met thee, banaan en een koekje want vandaag maken we een gamedrive door Samburu National Park.

We gaan op zoek naar de leeuwinnen die we gisteren aan de andere kant van de rivier gezien hebben. Onderweg stuiten we op twee buffels en een gerenoek (giraf antilope) samen met een kudde impala's. De leeuwen zijn overgestoken naar de andere kant van de rivier en tegen de tijd dat we daar aankomen zijn ze vertrokken. We trekken verder het park in. Plots ziet één van ons dat in de verte een groep impala's opspringen, daar achter loopt een leeuw. Als we die kant oprijden staan we ineens midden tussen vier leeuwinnen die duidelijk op zoek zijn naar voedsel.


Verder op hebben we een zebra gezien die we gaan zoeken. De zebra is echter nergens meer te vinden, wel zien we weer girafantilopen. Even later vinden we ook de zebra weer. Terug naar de rivier waar een giraf staat te drinken. We rijden terug naar het kamp. En dan (op nog geen 2 km van het kamp) zien we de twee leeuwinnen van de vorige dag weer bij een zojuist gevangen giraffe. Onze dag kan niet meer stuk en we zijn pas halverwege.


Bij het kamp aangekomen heeft Susan een uitgebreide lunch bereidt. 's Middags mogen we douchen en zwemmen bij de lodge vlakbij. Een baviaan komt gevaarlijk dicht naar ons toe, maar wordt afgeschikt door de gooiende armbeweging van Lex. We lopen een paar honderd meter door het park naar de lodge. Bij de lodge worden we verwend op een tropisch verfrissingdrankje en genieten we allemaal van het zwembad.

Tegen de avond maken we onze tweede gamedrive van de dag. We zien weer leeuwen en olifanten, maar ook een cheeta en een groot aantal andere dieren waaronder de netgiraffe, de grevy zebra en de girafantilope die allemaal alleen in deze streek voorkomen. Het avondlicht is prachtig. Benson, lid van de Samburu stam komt op bezoek samen met een medebewoner en beantwoord de vele vragen die we hebben.

Dag 5

We vertrekken rond 8 uur al gamedrivend naar de uitgang van het park. Ook nu zien we weer veel wild, waaronder een kudde van ongeveer 20 olifanten. Ook zien we een aantal koedoe's deze komen alleen in deze streek voor, maar je krijgt ze meestal niet te zien omdat die zich in de bergen ophouden.


We gaan terug naat het Samburu dorp en maken een wandeling met Benson en Gabrielle en nog wat dorpsbewoners naar de rivier. De Samburu vertellen ons het een en ander over de planten in de omgeving. We vinden sporen van olifanten en hyena's rond het dorp. De Samburu krijgers tappen bloed van een geit en drinken dit op. In combinatie met melk is dit de dagelijkse kost en een dagelijks terugkerend ritueel.


Daarna gaan de Samburu mannen met ons (alleen de mannen) baden in de rivier.

Thomson Falls

Vervolg dag 5

Rond 11 uur vertrekken we weer uit het Samburu dorp voor een lange rit richting Thomson Falls. Onderweg lunchen we in Isiolo. Langzaam verandert het droge dorre landschap van de Samburu in een vruchtbaar berglandschap met onderweg prachtige vergezichten. Regelmatig hebben we goed zicht op een onbewolkte Mount Kenia.

We doorkruisen een uitgestrekte grasvlakte via een landweggetje. Op de grasvlakte zien we naast de vele vleesrunderen onderandere grand gazellen, hartebeesten, jakhalzen en een paar kroonkraanvogels.

Voordat we aankomen in Thomson Fall's, zijn we al gestegen van 300 meter naar 2360 meter. Daardoor daalt de temperatuur naar een aangename waarde. We slapen vannacht in Thomson Falls Lodge, op een kamer met douche, toilet en openhaard. De lodge ligt naast de Thomson Falls.

Dag 6

Om 7 uur ontbijt en om half acht een wandeling naar de waterval van 72 meter hoog. We krijgen een gids mee omdat er onlangs een beroving is geweest.

Lees verder...

Lake Bogoria

Dag 6

We stoppen in de plaats Nakuru voor de lunch, hier kunnen we ook voor het eerst internetten. We reizen verder richting Lake Bogoria, onderweg zien we uitgestrekte agave velden voor de sisal productie. Even verderop hangen de vezels te drogen bij een fabriekje.

Bij Lake Bogoria heerst een zinderende hitte, in dit gebied valt maar heel weinig regen. Bij het meer zijn verschillende warmwaterbronnen en er zitten duizenden flamingo's (die er niet al te best uit zien). Vlakbij is een viewpoint van waaruit je een mooi uitzicht heb over het meer.


We zetten aan het einde van de middag onze tenten op bij Lake Baringo, waar veel nijlpaarden en krokodillen zitten. Bij de camping is een bar 'The thirsty goat' waar we 's avonds goed gebruik van maken.

Lake Baringo

Dag 7

We vertrekken om 7 uur voor een nature walk naar de kliffen aan de rand van de Rift Valley. Onderweg zoeken de gidsen schorpioenen en een slang (carpet viper). We zien onderweg verschillende vogels waar we van de gids uitleg over krijgen.

We mogen gebruik maken van het zwembad van de lodge. Rond de campsite en het zwembad zijn heel veel vogels in de meest uiteenlopende kleuren.

Tegen de avond gaan we met boten het meer op om nijlpaarden en krokodillen te bekijken. We kopen op het meer vis bij een Masai visser voor de visarenden. We varen naar een van de kleine eilandjes op zoek naar de visarend. De gids fluit en de visarend zoekt een plaatsje in een boom. Zodra de vis, gevuld met een stuk hout zodat hij blijft drijven, in het water is gegooid komt de visarend en pikt de vis op uit het water. Het is een fantastisch gezicht om de mooie vogel zo vlak bij de boot te zien duiken op een vis. Het levert mooie foto's en videobeelden op.

Als we gaan slapen horen we de hippo's vlak bij de tenten.

Dag 8

's Ochtends worden we gewekt door de vele vogels op de campsite. We kunnen uitslapen want we vertrekken pas om 9 uur, dus half acht op staan en om 8 uur alles ingepakt en de tenten opgeruimd. Onder een van de tenten had zich een slang van ongeveer 50cm verscholen (brown house snake).

We stoppen in Kabernet om inkopen te doen, de mensen zij er vriendelijk. Kabernet is een redelijk welvarend handelsstadje. Onder een boom genieten we van het fruit dat we gekocht hebben. Na een stop van ruim een uur gaan we weer verder richting Kerio Valley.

Kerio valley

We overnachten op een campsite met een mooi uitzicht over de vallei. Omdat de campsite redelijk hoog ligt (ongeveer 1700 meter) is het er 's avonds lekker koel.

We bezoeken de boerderij van de zoon van de eigenaar van de camping. De boer heeft 3 koeien en 4 geiten. Verder verbouwt hij uien, banaan en kool.

Dag 9

's Ochtends worden we al vroeg gewekt door verschillende hanen. We staan pas om 8 uur op voor ontbijt. We maken een wandeling door de omgeving van 3,5 uur. Onderweg geeft de gids uitleg over medicinale planten en over de lokale gebruiken. We zien oa een kauwgom-, een lijm-boom en een struik waarvan de wortels gebruikt worden voor giftige pijlen. Het is een leuke wandeling met onderweg mooie uitzicht punten. Vanwege het hoogte verschil is het zo nu en dan wel stevig klimmen. Om 12:30 zijn we weer op de campsite voor de lunch.

Het is lekker weer en we hebben de middag vrij, dus alle tijd om lekker wat te luieren in de zon. Aan het einde van de middag trekt een regenbui langs, in het dal regent het. Het is daar erg droog ze zullen dus blij zijn met de regen en wij kunnen genieten van een regenboog.

's Avonds hebben we een Afrikaanse avond. Susan heeft Afrikaanse gerechten gemaakt en we dansen op Afrikaanse muziek met de lokale bewoners. Samen leren we het refrein van een populair Keniaans liedje in Swahili.

Lees verder...

Kisii

Dag 10

We vertrekken rond 8:30 richting Eldoret voor inkopen. De komende 5 dagen kan dat niet meer dus moet er veel ingekocht worden. We zitten nog steeds redelijk hoog en al gauw trekken de meeste mensen een trui aan omdat het koud en winderig is in de truck.

Vanuit Eldoret rijden we naar Kisii, een lange reisdag. We gaan niet naar Kisumu zoals in het officiële programma staat maar naar Kisii, omdat het dichter bij de grens ligt en we morgen weer een lange reisdag hebben. Bovendien regent het in Kisumu vrijwel elke dag waardoor de campsite erg nat kan worden. In Kisii slapen we in een oud klooster.

Onderweg komen we langs theeplantages die zich als een deken uitstrekken over de heuvels. We lunchen op één van de plantages. Even later rijden we door een gebied met suikerrietplantages.

Prachtige groene theeplantages

Ook deze dag heeft de sterke motor van 'The Beast' ons niet in de steek gelaten en al rond half 5 komen wee aan in Kisii. We gaan met een groepje nog even wat drinken bij een lokale bar en 's avonds eten we in het klooster. Het eten is redelijk maar Susan kookt veel beter.

Lake Victoria

Dag 11

Na een eenvoudig ontbijt en een korte stop bij een zeepsteen-attelier rijden we richting de Tanziaanse grens, waar we rond 10:30 aankomen. Voor 4 flesjes bier gaat het snel bij de Keniaanse douane.

Tijdens het wachten kopen we wat nootjes van de verkopers, die kunstig verpakt zitten in een papierenhoorn gemaakt van printerpapier wat ook is gebruikt als schoolpapier. Het krijgt dus nu een derde leven als verpakkingsmateriaal.

Na ruim een uur rijden we Tanzania in. Onderweg richting Speke Bay komen we langs prachtige rotsformaties, waar we ook lunchen. Langzaam maar zeker komen een aantal kinderen onze kant op tot ze dicht genoeg bij zijn om ons goed te kunnen bekijken. Bij het vertrek geven we de kinderen een aantal lege waterflessen en iemand geeft wat babykleren.

We vervolgen onze weg richting Speke Bay, waar we rond 4 uur aankomen bij de Speke Bay Lodge. De lodge ligt aan een baai van het Victoria meer, met een mooi uitzocht over het meer. Er zijn veel vogels bij de lodge en we zien verschillende dows op het meer.

We overnachten in ruime vaste tenten met een rieten dak boven de tent. Ook kunnen we tegen bijbetaling gebruikmaken van een luxe lodge, enkele mensen maken hier gebruik van.

Susan heeft ook vanavond een prima diner bereid waar we allemaal van genieten na de matige maaltijd van de vorige dag.

Dag 12

We zijn halverwege de reis en dit is onze eerste hele dag in Tanzania. Vanochtend vroeg opgestaan, even wat thee, een banaan en een koekje gegeten en om 7 uur klaar voor een bird-walk. We wandelen ongeveer 2 uur waarbij Gert tekst en uitleg geeft bij de meer dan 30 vogelsoorten die we zien.

Een kroonkraanvogel maakt ons 's ochtends vroeg wakker

Na een prima ontbijt gaan we rond half elf met vier roeiboten naar een vissersdorp. In elke boot gaan 4 of 5 personen en 3 roeiers. Bij het vissersdorp zitten verschillende maraboe's die de visresten opeten. Zodra we aan wal gaan worden we omringd door de vele kinderen van het dorp. De kinderen willen allemaal bij ons aan de hand lopen.


We zien oa de gevangen nijlbaars, tilapia en meerval. Luc heeft zijn polaroidcamera bij zich waarmee hij weer veel succes heeft. Waar je eigenlijk niet mag fotograferen wil iedereen opeens op de foto.

's Middags gaan een aantal mensen fietsen in de omgeving. Wij houden een middag rust met wat lezen en luieren. Bij de lodge zijn fijne warme douches dus daar maken we dankbaar gebruik van. De komende dagen moeten we het zonder stromend water stellen.

Net als de vorige dag begint het aan het einde van de middag in de verte te onweren. Er is 's ochtends en 's avonds al meer bewolking, waaraan je merkt dat het regenseizoen eraan komt. Wij vinden de bewolking wel fijn want daardoor is het wat minder warm. 's Avonds is de temperatuur te vergelijken met een warme zomer avond in Nederland. Na een gezellige avond in de bar gaan we tegen 11 uur naar onze tenten.

Lees verder...

Serengeti

Dag 13

We mogen vanochtend uitslapen het ontbijt is pas om 9 uur. Om 7 uur worden we gewekt door de opkomende zon en de ontwakende vogels. Je hoort vooral de kraanvogels en de duiven naast het gezang van de vele andere vogels. We nemen rustig de tijd om op het gemak wakker te worden en genieten van de ochtend zon.

Om half tien verstrekken we richting Serengeti, onderweg eerst nog wat brood en water kopen. Rond elf uur rijden we het park in, Wat direct opvalt is de uitgestrektheid van de grasvlaktes. We zien een aantal gnoe's, zebra's, topi's, massai giraffes en verschillende vogels. Maar wat we vooral zien zijn grote lege grasvlaktes. Aan het einde van de middag slaan we onze tenten op een campsite in de Serengeti.


Dag 14

Na een eenvoudig ontbijt vertrekken we om half zeven voor een gamedrive. We rijden door de grasvlaktes met hier en daar een buffel, topi of zebra. Bij een riviertje zijn meer dieren te vinden. Na een tijdje wordt onze aandacht getrokken door een aantal jeeps, daar zien we een luipaard in een boom.

We rijden verder langs de rivier. In de verte zien we iets, maar we weten niet of het dieren of stenen zijn. Als we dichterbij komen blijkt het een kudde met duizenden buffels te zijn. Daar niet ver vandaan loopt een groep van ruim 30 olifanten met verschillende jonge dieren.


Onze safaridag is weer helemaal geslaagd als we later ook nog een aantal leeuwen vinden, waarvan er een in de boom ligt. Op weg terug naar de campsite zien we een kudde met honderden zebra's die gaan drinken bij de rivier. Het is ondertussen 11 uur en het wordt warm, de meeste dieren schuilen in de schaduw.

Terug bij de campsite is er een uitgebreide brunch bereidt, die we ons goed laten smaken. Nu gaan ook wij, bij 41 graden, schuilen in de schaduw tot de volgende gamedrive die voor de namiddag op het programma staat. Over de campsite lopen verschillende mangoesten en een giraffe loopt vlak langs.

Mangoesten op de campsite

In de middag gaan we wat drinken bij een luxe lodge vlak bij de campsite. Na een uurtje bij de lodge maken we opnieuw een gamedrive. We zien oa olifanten, giraffes en veel andere dieren, maar wat het meeste opvalt zijn de uitgestrekte grasvlaktes van de Serengeti. Op weg terug naar de campsite zien we nog net een Cerval wegglippen tussen de struiken.


We slapen 's nachts niet erg goed, het is warm, het waait hard en er spoken allerlei dieren rond op de campsite.

Ngorongorokrater

Dag 15

We vertrekken om 8 uur richting de uitgang van de Serengeti. We maken nog een korte gamedrive en zien voor het eerst een groep gevlekte hyena's. We vervolgen onze weg richting de uitgang over enorme grasvlaktes. Ruim een uur rijden we over een vlakte met aan alle kanten tot de horizon goudgeel gras met hier en daar een struikje.

Bij een klein kopje (een aantal rotsen) staan een aantal jeeps. We stoppen om te kijken wat er te zien is. Op de rotsen ligt een mannetjes leeuw in de schaduw van een struikje.

Tegen half elf komen we aan bij de gate waar we een korte pauze houden. Verder richting het oosten worden de grasvlakten groener en kort gegraasd. Verspreid over de vlakte lopen erschillende grazers. Het is er stoffig, er hangt een dikke waas van stof in de lucht.

Rond het middaguur komen we aan bij Olduvai George, dit is een vindplaats van fossiele resten van prehistorische mensen. Bij de kloof is een klein museum. Het geheel is niet erg indrukwekkend als is het uitzicht over de kloof wel mooi. We lunchen bij de kloof en rijden daarna verder richting Ngorongoro. Als we bij de kraterrand zijn aangekomen hebben we een prachtig uitzicht over de krater. We rijden langs de rand van de krater, plots stop Tom de truck. Er loopt een luipaard over de weg richting onze truck. De luipaard lijkt zich niets aan te trekken van onze aanwezigheid. Als er een bus aankomt is de luipaard in een paar stappen verdwenen in de jungle langs de weg. Aan de andere kant stoppen we nogmaals bij een viewpoint. Tegen 5 uur komen we aan bij de Ngorongoro Safari Lodge in een klein plaatsje iets buiten het park.

Bij de lodge is een kleine supermarkt en kun je internetten. Iedereen kan dus weer even kontakt opnemen met het thuisfront. We eten 's avonds in het restaurant van de lodge een prima maaltijd. Na het diner drinken we een drankje in de bar en rusten uit van een lange reisdag.

Dag 16

Na een prima nachtrust en een ontbijt vertrekken we om 7 uur met 4 jeeps naar de krater. De dieren in de krater zijn erg gewend aan de jeeps en dus niet bang. We stoppen bij een hippo-pool, waar een groot aantal nijlpaarden lekker liggen te baden in het ondiepe water.

De nijlpaarden houden het hoofd koel

Zebra's en gnoe's gaan nog maar net opzij voor de jeeps, hierdoor kun je ze mooi fotograferen maar doet het wel wat denken aan een safaripark.
In de krater ligt een meer wat roze ziet van de flamingo's Hiermee vergeleken wat Lake Bogoria het bezoeken niet waard. Bij de flamingo's zitten een aantal jakhalzen. Een van de jakhalzen heeft een flamingo te pakken en houdt de andere jakhalzen op afstand terwijl hij zicht tegoed doet aan zijn prooi.

Duizenden flamingo's in de Ngorongoro krater

Op een gegeven moment zien we in de verte een groot aantal jeeps staan, daar is dus wat te zien. Snel rijden we er ook naar toe. Op een paar honderd meter van de jeep staat een zwarte neushoorn, de laatste van de big five.

De zeldzame zwarte neushoorn

Verderop langs een riviertje staat een kalf van een gnoe helemaal alleen ver van de kudde. Niet ver daar vandaan ligt een aantal leeuwinnen in een boom. De kleine gnoe lijkt een eenvoudige prooi. Een van de leeuwinnen komt uit de boom en loopt richting de kleine gnoe. De kleine gnoe staan nog geen 20 meter van ons vandaan, iedereen houdt zijn adem in over wat er nu gaat gebeuren. Langzaam sluipt de leeuw naar de kleine gnoe. De leeuw stopt en gaat in het gras liggen. Plots spingt de leeuw op en met een paar sprongen heeft hij de kleine gnoe te pakken. De leeuw dood de kleine gnoe en sleept hem de struiken in. Dit is geen safaripark maar de harde werkelijkheid van het leven in de Ngorongoro. We hebben deze vakantie al veel gezien maar dit slaat alles.Later op de dag zien we nog een keer een zwarte neushoorn, nu wat dichterbij en een paar groepen hyena's. Rond 5 uur zijn we weer bij de lodge.

Lees verder...

Arusha

Dag 17

Het is feest want Mirjam is jarig. We hangen ballonnen aan de truck en er is taart. Na felicitaties en ontbijt vertrekken we richting Mto-Wa-Mbu. Onderweg stoppen we bij een kleine souvenir winkel waar ze veel T-shirts verkopen.

Tegen 10 uur zijn we in Mto-Wa-Mbu waar we met mensen van het Curtural Tourism Program een wandeling maken door het dorp en de omringende bananenplantages. We zien de bereiding van bananenbier en kunnen dit ook proeven.


Er zijn veel half afgebouwde huizen. Als mensen geld hebben brengen ze dat niet naar een bank, want die is er niet, in plaats daarvan gebruiken ze het geld voor de bouw van een nieuw huis. Ze kopen eerst bouw materiaal en beginnen met de bouw als het geld op is wachten ze tot de volgende oogst als ze weer geld hebben. Zo kan het wel jaren duren voordat het huis klaar is. De bouw van een huis kost 2-3 duizend euro. Lopend door de bananenplantages zien we naast verschillende soorten bananen, ze hebben er hier meer dan 30, andere soorten fruit.

We zien een schooltje waar de kinderen gratis onderwijs krijgen, betaald uit het geld van de wandelingen. De lunch wordt verzorgd door een aantal vrouwen van het dorp en bestaat uit traditionele gerechten van verschillende stammen. Het smaakt erg goed. Door de hitte lopen we terug naar de truck.

Baobab tree

Onderweg bezoeken we een Masai dorp, als we aankomen bij het dorp blijkt het er niet meer te zijn. Het dorp is volledig weg, de bewoners zijn met huis en al ergens anders gaan wonen. We gaan op zoek naar een ander Masai dorp vlakbij. Het blijkt dat alle volwassenen weg zijn naar een ander dorp waar een bruiloft is. We mogen dit dorp bezoeken.

Een Masai dorp bestaat uit een omheining van acacia-takken met daarbinnen een aantal hutten. In de hutten wonen de vrouwen van één man met hun kinderen. In het dorp wat we bezoeken woont een man met zijn 3 vrouwen. De vrouwen hebben de man gevraagd een nieuwe jonge vrouw te nemen zodat die kan helpen met het zware werk. Vandaag trouwt de man daarom zijn 4e vrouw. De bruid zit prachtig gekleed in een nieuwe hut die de andere vrouwen voor haar gebouwd hebben. De vrouw kijkt treurig, dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat ze die avond besneden zal worden.
De besneeuwde top van de Kilimanjaro

Rond 5 uur komen we aan bij de Masai Campsite vlak bij Arusha, een prima camping met een gezellige bar en restaurant. We nemen een drankje in de bar en eten de verjaardagstaart van Mirjam. Na een lekkere douche eten we in het restaurant van de camping, het eten smaakt prima maar het is weinig en niet erg warm.

Dag 18

We worden al vroeg gewekt door andere mensen die vertrekken. Tegen 7 uur zitten we aan het ontbijt. We gaan eerst Arusha in om inkopen te doen, wij hebben daar de tijd om souvenirs te komen. Wij kopen een tafeltje voor $23, een tas voor $7, een T-shirt voor $3, een bordje met Kariboe voor $3,50 een twee armbandjes voor $1 en een wandkleed voor $10.

Usambara mountains

Vervolg dag 18

Onderweg naar Usambara mountains lunchen we onder een sausage-tree (worstenboom). Aan deze boom hangen grote vruchten die lijken op een grote worst, deze vruchten worden door geen enkel dier gegeven. Vreemd genoeg zijn de vruchten zo zwaar dat ze zelfs niet blijven drijven.

Na een lange, saaie en vooral hete reisdag draaien we om 4 uur van de hoofdweg af, een uur lang slingeren we de bergen in. We stijgen snel en het wordt koeler in de bergen. We overnachten in Lushoto op de Lawn camping.

Dag 19

We maken een wandeling van 3 uur met onderweg een prachtig uitzicht over de masai vlakte. Van het regenwoud in deze omgeving is niet veel meer over, we zien dan ook geen echt regenwoud tijdens de wandeling. Wat we wel zien zijn enkele kameleons, bijzonder fascinerende dieren. We krijgen een prima lunch met heerlijk brood, jam, fruit en kwark.


In de middag bezoeken we een weeshuis. Het weeshuis ziet er redelijk netjes uit, al is het aangrijpend om de kamer te zien waar de kinderen verblijven die HIV-positief zijn. We zijn nog op zoek naar het adres van dit weeshuis, dus als je dat hebt of binnenkort deze reis maakt probeer dan het adres te achterhalen en stuur deze naar mij.
Na een drankje op het terras bij de camping pakken we de koffers opnieuw in, vanavond is de laaste dag in de tent.

Dag 20

Om 7 uur vertrekken we voor een lange reisdag naar Dar-es-salaam, waar we om 3 uur aankomen. In het begin is het koud, flarden mist hangen tussen de bergen. In de truck pakken sommige mensen de slaapzak en gaan daar onder zitten. Langzaam dalen we af uit de bergen en wordt het warmer. Aangekomen op de Masai vlakte aan de voet van de bergen is het weer zeer warm. We lunchen vlak bij een waterpoel waar de Masai de koeien laten drinken en de was aan het doen zijn.

Lees verder...

Zanzibar

Vervolg dag 20

We besluiten als groep niet in Dar-es-salaam te blijven maar direct door te reizen naar Zanzibar. Om 4 uur stappen we op de ferry naar Zanzibar. Na een rustige boottocht van 2 uur en de nodige formaliteiten bij de immigratiedienst van Zanzibar lopen we naar ons hotel, waar we tegen half zeven aankomen. We slapen in het Safari Lodge hotel.


Dag 21

Na een warme nacht vertrekken we 's ochtends voor een tour langs een aantal eilandjes voor de kust van Zanzibar. Het eerste eilandje is niet meer dan een zandbank waar we mooie schelpen en koraal vinden op het strand. We zwemmen er in een prachtige turqoise zee met lekker warm water. Na een tijdje varen we verder naar een ander eiland.

We komen bij een koraalrif waar we uitgebreid de tijd nemen om te snorkelen. Er is veel mooi koraal en verschillende vissen. Het rif is ondiep dus je kunt er goed snorkelen. Tegen lunchtijd gaan we verder naar een volgend eiland.


Op prison-island lunchen we op het strand, we eten fruit en pannenkoekjes. Op het eiland zijn restanten van een oude gevangenis en er leven hele grote landschildpadden. Helaas leven de schildpadden niet meer vrij omdat er in het verleden schilpadden zijn gestolen. Een groot deel van de middag brengen we door met wandelen, zwemmen, snorkelen.Aan het einde van de middag varen we langs snake-island en graveyard-island terug naar Stonetown. 's Avonds eten we prima bij Blues restaurant. 's Nachts houden we de airco op de hotelkamer aan, zodat we een lekkere koele nacht hebben.

Dag 22

We slapen uit en na het ontbijt gaan we de stad in. We moeten geld wisselen want we hebben $20 per persoon nodig voor de luchthavenbelasting. Na wat rondvragen en zoeken komen we uit bij een wisselkantoor naast Serena hotel waar ze Visa en Mastercard accepteren. Op het teras van Serena hotel genieten we van een koel drankje en het prachtige uitzicht over de zee waar verschillende dhows langsvaren. Het Serena hotel is een van de meest luxe hotels van het eiland.

We dwalen door de smalle straten van Stown Town. In de straatjes kun je gemakkelijk verdwalen, uiteigenlijk kom je vrijwel zeker op een andere plaats uit als dat je dacht. Echt verdwalen kun je echter niet omdat je uiteindelijk altijd bij een grote straat uitkomt. Veel huizen in Stown Town hebben prachtige deuren met veel deurbeslag en soms mooi bewerkt met houtsnijwerk.


's Avonds drinken we wat met de hele groep bij Blues Restaurant, het is de laatste avond dat we als hele groep bij elkaar zijn omdat een van ons langer blijft en gaat duiken op het eiland Pemba. Langs de kade is 's avonds een markt met verschillende kraampjes waar je eten kunt komen. We eten hier een heerlijke pizza en een beefburger. We sluiten de avond af met een mixed-fruit-juice bij Mercury's.

Terug reis

Dag 23

We beginnen onze terugreis om 7 uur met een busje van het hotel naar de luchthaven van Zanzibar. Stipt op tijd vertrekt het vliegtuig, van waaruit we een mooi uitzicht hebben op de eilanden voor de kust van Zanzibar. Na een vlucht van 55 minuten landen we op het vliegveld van Nairobi. Direct aansluitend is er een vlucht van Kenia Airways naar Amsterdam, helaas kunnen we niet met deze vlucht mee omdat er te weinig tijd is om onze tickets om te boeken. We gaan daarom naar Silver Springs Hotel om daar de dag door te brengen.

We besteden die met lezen, luieren, zwemmen en eten. Tegen 9 uur nemen we de taxi weer terug naar het vliegveld. Na een vlotte check-in en het nodige wachten op het vliegveld vertrekken we om half 12 richting Amsterdam waar we iets na 6 uur landen.

Uitzicht op Kilimanjaro vanuit het vliegtuig
Reacties

albert (authenticated)
March 18, 2011 - 10:15
Geeft hier uw reacties op het reisverslag naar Kenia & Tanzania

ruud & marjolijn (guest)
March 18, 2011 - 10:15
hoi!

wat een mooi verslag met prachtige foto's. wij gaan deze reis van 22 juli tot 19 augustus maken (met een aantal dagen zanzibar erachteraan geplakt). we hebben er steeds meer zin in en zeker nu we jullie enthausiaste verhalen hebben gelezen.
hebben jullie nog tips over bijvoorbeeld wat we wel en niet mee moeten nemen? dat wordt best moeilijk denk ik om rond die 12 kilo te blijven....
nogmaals bedankt voor het leuke verslag. groeten, ruud en marjolijn

esther (guest)
March 18, 2011 - 10:15
geweldig verslag van de reis en prachtige fotp's.het is voor mij alweer een 1/2 jaar geleden, maar t'voelt nog als gisteren!
tipje; een opblaasbaar kussentje voor in de tent!bij de uitrusting van tenten en slaapmatjes hoorden geen hoofkussentje..je kunt ook je fleece gebruiken, werkt ook wel..

astrid (guest)
March 18, 2011 - 10:15
wat heel handig is om mee te nemen is een gemakkelijk lichtgewicht stoeltje (bv. van de anwb). je kunt ze aan je rugzak sjorren. in eerste instantie had ik zo iets van moet dan nou ook nog mee maar al reisende merkte je toch dat het een heel goed idee was..... zodra wij onze hielen hadden gelicht werd steeds vaker van onze stoeltjes gebruik gemaakt.

beeuwkje (guest)
March 18, 2011 - 10:15
aan de hand van jullie reisverslag heb ik mijn reisbespiegelingen kunnen naken.mijn dank daarvoor.ik moet nog 5 dagen.de video is mooi,maar jullie foto's winnen het voor mij.prachtig!!!!!het was een topreis.zelf ben ik niet ziek geweest,de sfeer in de groep was goed.sofie is een topreisleidster.susan een voortreffelijke kok en tom een veilige chauffeur.ik heb prachtige foto's gemaakt.advies:neem genoeg rolletjes mee.voor elke volgende reiziger zou ik zeggen:ga voor kwaliteit niet voor kwantiteit.af en toe rust nemen.de middag alleen op de campside van samburupark was voor mij een hoogtepunt.neem bouillonpoeder mee,elke avond voor het eten een kop.ik heb 3 dagen die ik benoem tot de leukste dagen van mijn leven op deze reis gehad.en astrid heeft gelijk.

jasper (guest)
March 18, 2011 - 10:15
hoi.. ik heb in mei 2003 vrijwel dezelfde reis gemaakt. voor mijn verslag zie http://members.lycos.nl/jaspernaarafrika

jan klein poelhuis (guest)
March 18, 2011 - 10:15
over 3 dagen stap ik op het vliegtuig voor dezelfde reis. gelukkig moet ik nog een opdracht voor informatica doen en ik zal ook eens proberen of ik ook zo'n geweldige site over deze reis in elkaar kan zetten. mijn complimenten.

albert (authenticated)
March 18, 2011 - 10:15
We zijn nog op zoek naar het adres van dit weeshuis, dus als je dat hebt of binnenkort deze reis maakt probeer dan het adres te achterhalen en stuur deze naar mij.

noosh (guest)
March 18, 2011 - 10:15
hallo!! uit interesse bekeek ik deze site. ik ben dol op reizen en ben dus ook altijd op zoek naar leuke reisroutes. ten eerste vind ik dit een geweldig mooie site waarvoor mijn complimenten en ten tweede vind ik het reisverslag zeer leesbaar. een verslag uit ervaring is atlijd leuker dan een reisbeschrijving in de gids. heel veel reisplezier verder en.. keep up the good work!!

groeten,
noosh!!!

albert (authenticated)
March 18, 2011 - 10:15
Tja, en wat zal ik over de band zeggen........... Echt allemachtig prachtig tachtig de kameel is drachtig. HEt was gewoon of ik weer even in Afrika zat. Ongelooflijk dat we dat allemaal gezien hebben. Bedankt!!!


albert (authenticated)
March 18, 2011 - 10:15
Wat je niet mee moet nemen is een te warme slaapzak. Wat je wel mee moet nemen is een lakenzak en een warme vliestrui. Zorg ook voor voldoende cash geld, aan travelchecks en pinpas heb je niet zo veel.

Het is niet zo heel belangrijk dat je onder de 12 kg blijft, je moet er zelf mee sjouwen. Wel is het belangrijk dat je het beperkt tot 1 tas of rugzak die niet te groot is. Er is nl weinig ruimte in de truck voor de bagage. Zorg dat je niet meer dan 1 (grote) weekendtas of rugzak per persoon meeneemt. Een harde koffer is ook niet handig.

loes en tim (guest)
March 18, 2011 - 10:15
ik drukte op enter en weg was ik. wij gaan vanmiddag weg met deze reis. ga dan toch nog extra geld halen en doe nog een warme trui in de rugzak. bedankt voor jullie verslag.

p.gijsbers (guest)
March 18, 2011 - 10:15
hoi hoi,

een erg mooie site en ook erg mooie foto's bij jullie reisverslag. ik ben zelf dit jaar voor het eerst in kenia geweest, samen met een rondreis van djoser door oeganda en ik moet zeggen het is er werkelijk prachtig! ik ben zelf nu ook bezig met een website; http://oeganda-kenia.bienvennue.com misschien leuk om ook eens te kijken.

succes en groetjes,

patrick

angelique (guest)
March 18, 2011 - 10:15
hoi albert en mirjam,

jullie zullen wel denken, waarom horen we niets van angelique. ze kan de film wel even ophalen, maar laat daarna niets van zich horen. onze computer was gecrasht. vraag me niet hoe dat kan, maar ik geloof dat ik kan toveren met een computer. zodoende kon ik jullie ook niet e-mailen.
als eerste de film is fantastisch. echt onwijs goed gemaakt. ook de muziek die je erbij gekozen hebt, vind ik te gek. zeker het stukje met de kameleon. ik kan me nu wel voorstellen dat je zo lang met de film bezig bent geweest.
toen ik de eerste keer de film bekeek, had ik echt zoiets van, dat ik dat allemaal heb gezien en meegemaakt. dat ik daar een van de 18 hoofdrollen in heb gespeeld. echt fantastisch. ik heb de film nu geloof ik wel 4 keer gezien. iedere keer vind ik hem weer geweldig. het lijkt net een film van discovery.

bij deze wil ik jullie nogmaals bedanken voor de film.

groetjes angelique

barbara tibosch (guest)
March 18, 2011 - 10:16
hallo,

ik heb vanmiddag met de post de dvd ontvangen.
we hebben hem zojuist meteen bekeken.
wat hebben jullie toch een mooie film gemaakt, complimenten hoor!!!

we kijken nu erg uit naar onze eigen reis over anderhalve week.
hopelijk gaan wij net zo'n mooie dingen zien als jullie gezien hebben.

heel hartelijk bedankt voor de dvd!!

groeten,
barbara tibosch


harrie en truus (guest)
March 18, 2011 - 10:16
hoi albert en mirjam,
we hebben de video band bekeken , en het is echt de moeite waard om dit
alles terug te zien.
we vinden het allen kei tof, het zegt meer dan foto,s.
je hebt het hardstikke mooi in elkaar gezet, bedankt hier voor.

de groetjes van harrie en truus.


rien van den heuvel (guest)
March 18, 2011 - 10:16
wij gaan 25-7-2003/22-8-2003 een reis door tanzania maken, en hopen dat we ook een zo'n mooie tijd gebben.
veder een heel moor en duidelijk verslag. bedankt dat je het beschikbaar hebt gesteld.

mt vr gr

rien

albert (authenticated)
March 18, 2011 - 10:16
Wij hadden een extra slaapmatje bij ons waar we veel plezier van hebben
gehad, veel mensen zonder slaapmatje haalden de kussens uit de truck om
wat comfortabeler te slapen. Een warme slaapzak hadden wij niet echt nodig,
een lakenzak is wel aan te bevelen omdat het op sommige plaatsen erg warm
is.
Wel hebben wij op enkele plaatsen (waar het koud is 's nachts) in een
hotel of lodge geslapen (programma iets gewijzigd tijdens de reis).

Warme kleding (warme vliestrui en evt een windjack) is wel nodig. Een
keer hebben we zelfs de slaapzakken gepakt om warm te blijven in de open
truck.
Neem ook een sjaaltje mee, want het kan erg winderig zijn in de truck.

Zorg wel dat je voldoende geld mee neemt, zie ook het advies bij het
reisverslag. Ik zou ongeveer het geld wat je nodig denkt te hebben in Kenia (40%)
meenemen in Euro's en die allemaal wisselen op het vliegveld in Nairobi. De
rest in dollars voor de toegang in de parken en om te wisselen in Tanzania.
Op sommige plaatsen kun je wel pinnen maar je komt niet echt in plaatsen
waar dat kan. Als je een creditcard wilt gebruiken neem dan wel een
visa-card mee. Zorg dat je de dollars in coupures van 20 en 50 dollar
meeneemt. Op Zanzibar kun je wel weer euro's, dollars en creditscards
gebruiken om aan geld te komen. Travelerchecks zijn niet echt handig omdat
je die vrijwel nergens kunt wisselen en je een minder goede koers krijgt.
Wij hadden een 'kluis' in de truck waar je geld in kunt bewaren zodat de
kans op diefstal wat kleiner is.


EZqcJwKp
September 29, 2012 - 15:15
gvljwz quickquid ESOhCb payday loans WTsox Cash Advance 3588